Печат Печат

Препоръчайте този продукт

Поща на приятеля:
Вашето име:
Вашият имейл:
Вашето съобщение

Информация за профила

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.032 seconds, 7.68 MB
Application afterRoute: 0.052 seconds, 10.84 MB
Application afterDispatch: 0.080 seconds, 15.39 MB
Application afterRender: 0.086 seconds, 15.93 MB

Използвана памет

16816560

19 заявки са записани

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6c64a5a421d7a19bbda4935301ee03f0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1721384661' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6c64a5a421d7a19bbda4935301ee03f0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6c64a5a421d7a19bbda4935301ee03f0','1721388261','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'page=shop.recommend&product\_id=1412&pop=1&tmpl=component&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1%' OR sefurl LIKE 'page=shop.recommend&product\_id=1412&pop=1&tmpl=component&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1%'
 8. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'index.php?page=shop.recommend&product\_id=1412&pop=1&tmpl=component&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1%' OR sefurl LIKE 'index.php?page=shop.recommend&product\_id=1412&pop=1&tmpl=component&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1%'
 9. SELECT newurl
    FROM jos_sh404sef_aliases
    WHERE alias = 'index.php?page=shop.recommend&product_id=1412&pop=1&tmpl=component&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1'
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 12. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 13. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 14. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 15. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 16. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=1412%'
    AND published=1
 17. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 18. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 19. SELECT `pageid`
    FROM jos_sh404sef_pageids
    WHERE `newurl`='index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&page=shop.recommend&pop=1&product_id=1412&tmpl=component&vmcchk=1';

Записани заявки от режима на съвместимост

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Езиковите файлове са заредени

Непреведени изрази диагностика

Няма

Непреведени изрази дизайнер

Няма