Печат Печат
Печат
Авто arrow Гуми arrow Летни гуми arrow Летни гуми GoodYear arrow GoodYear - Бусови всесезонни гуми - Cargo Vector
GoodYear - 4x4 летни гуми за шосе /ON-ROAD/ - Eagle GAGoodYear - Бусови всесезонни гуми - Cargo Vector 2

GoodYear - Бусови всесезонни гуми - Cargo Vector
Вижте изображението в пълен размер


GoodYear - Бусови всесезонни гуми - Cargo Vector

Цена: Обадете се за цена

Задайте въпрос за този продукт

Моля изберете предпочитания от Вас размер автомобилни гуми от падащото менюто, находящо се под настоящия текст.
:

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този продукт.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


Обновено на: Sunday, 17 October 2021 00:04

Информация за профила

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.042 seconds, 7.68 MB
Application afterRoute: 0.067 seconds, 10.85 MB
Application afterDispatch: 0.195 seconds, 20.65 MB
Application afterRender: 0.206 seconds, 21.20 MB

Използвана памет

22345248

201 заявки са записани

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e989804a3769ef78924ca5ac8725ee00'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1634425467' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e989804a3769ef78924ca5ac8725ee00'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'e989804a3769ef78924ca5ac8725ee00','1634429067','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'page=shop.product\_details&product\_id=2223&category\_id=87&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%' OR sefurl LIKE 'page=shop.product\_details&product\_id=2223&category\_id=87&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%'
 8. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE '?page=shop.product\_details&product\_id=2223&category\_id=87&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%' OR sefurl LIKE '?page=shop.product\_details&product\_id=2223&category\_id=87&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%'
 9. SELECT newurl
    FROM jos_sh404sef_aliases
    WHERE alias = 'index2.php?page=shop.product_details&product_id=2223&category_id=87&flypage=flypage.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component'
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 12. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 13. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 14. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 15. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 16. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 17. SELECT *
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2223
    AND `product_publish`='Y'
 18. SELECT product_sku, related_products
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_relations
    WHERE jos_vm_product_relations.product_id='2223'
    AND product_publish='Y'
    AND FIND_IN_SET(jos_vm_product.product_id, REPLACE(related_products, '|', ',' ))
    LIMIT 0, 4
 19. SELECT `id`, `title`, `url`, `description`, `nofollow`, `target_blank`, `occurrence`, `limit`, `catid`
    FROM jos_seolinks
    WHERE published = 1
    ORDER BY title DESC
 20. SELECT *
    FROM `jos_sitelinkx_config`
 21. SELECT *
    FROM `jos_sitelinkx`
    ORDER BY wort
 22. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='87'
    AND jos_vm_category.category_id='87'
 23. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='110'
    AND jos_vm_category.category_id='110'
 24. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='39'
    AND jos_vm_category.category_id='39'
 25. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='1'
    AND jos_vm_category.category_id='1'
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=1%'
    AND published=1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 28. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=39%'
    AND published=1
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=110%'
    AND published=1
 31. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 32. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=87%'
    AND published=1
 33. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 34. SELECT COUNT(*) AS parentcnt
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id>0
 35. SELECT DISTINCT `jos_vm_product`.`product_id`, `product_name`, `products_per_row`, `category_browsepage`, `category_flypage`, `jos_vm_category`.`category_id`, `product_full_image`, `product_thumb_image`, `product_s_desc`, `product_parent_id`, `product_publish`, `product_in_stock`, `product_sku`, `product_url`, `product_weight`, `product_weight_uom`, `product_length`, `product_width`, `product_height`, `product_lwh_uom`, `product_available_date`, `product_availability`, `jos_vm_product`.`mdate`, `jos_vm_product`.`cdate`
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE (`jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id` OR `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_parent_id`)
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
   
    GROUP BY `jos_vm_product`.`product_sku`
   
    ORDER BY `jos_vm_product`.`product_name` ASC
    LIMIT 0, 2000
 36. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='2224'
 37. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=2224%'
    AND published=1
 38. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 39. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 40. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='2214'
 41. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=2214%'
    AND published=1
 42. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 43. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 44. SELECT category_child_id
    FROM jos_vm_category_xref
    WHERE category_parent_id='87'
 45. SELECT manufacturer_id
    FROM jos_vm_product_mf_xref
    WHERE product_id='2223'
 46. SELECT mf_name,jos_vm_manufacturer.manufacturer_id
    FROM jos_vm_product_mf_xref,jos_vm_manufacturer
    WHERE product_id='2223'
    AND jos_vm_manufacturer.manufacturer_id=jos_vm_product_mf_xref.manufacturer_id
 47. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2223
 48. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 49. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2223
 50. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 51. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2223'
 52. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 53. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2223
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 54. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2223
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 55. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2223
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 56. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2223
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 57. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=2223%'
    AND published=1
 58. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 59. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2223
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 60. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2223
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 61. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2223
 62. SELECT `tax_rate`
    FROM jos_vm_vendor, jos_vm_tax_rate
    WHERE tax_country=vendor_country
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=1
    ORDER BY `tax_rate` DESC
 63. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=2223
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 64. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2223
 65. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 66. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=2223
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 67. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2223'
 68. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 69. SELECT attribute_value
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE `product_id` = '0'
    AND attribute_name='download'
 70. SELECT DISTINCT file_id, file_mimetype, file_title, file_name
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE file_product_id = '0'
    AND file_published = '1'
    AND file_is_image = '0'
 71. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='2223'
 72. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=2223%'
    AND published=1
 73. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=87%'
    AND published=1
 74. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 75. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 76. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='2223'
 77. SELECT COUNT(*) AS num_rows
    FROM jos_vm_product_reviews
                                                 
    WHERE product_id='2223'
    AND published='Y'
 78. SELECT comment, TIME, userid, user_rating
    FROM jos_vm_product_reviews
                                         
    WHERE product_id='2223'
    AND published='Y'
    ORDER BY `time` DESC  
    LIMIT 0, 5
 79. SELECT jos_vm_vendor.vendor_name
    FROM jos_vm_product, jos_vm_vendor
    WHERE jos_vm_product.product_id='2223'
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=jos_vm_product.vendor_id
 80. SELECT *
    FROM jos_vm_product_product_type_xref
    WHERE product_id='2223'
 81. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2223
 82. SELECT product_id, attribute, product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2223'
 83. SELECT product_id, attribute
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2223'
 84. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2223
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 85. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2223
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 86. SELECT product_id, custom_attribute, product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2223'
 87. SELECT product_id, custom_attribute
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2223'
 88. SELECT product_id,product_name
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='2223'
    AND product_publish='Y'
 89. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='2223'
 90. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 91. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2258'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 92. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2258'
 93. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2258
 94. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2258
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 95. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2258'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 96. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2258
 97. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 98. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2258
 99. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2258
 100. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 101. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2431'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 102. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2431'
 103. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2431
 104. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2431
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 105. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2431'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 106. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2431
 107. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 108. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2431
 109. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2431
 110. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 111. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2432'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 112. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2432'
 113. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2432
 114. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2432
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 115. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2432'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 116. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2432
 117. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 118. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2432
 119. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2432
 120. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 121. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2433'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 122. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2433'
 123. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2433
 124. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2433
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 125. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2433'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 126. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2433
 127. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 128. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2433
 129. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2433
 130. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 131. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2434'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 132. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2434'
 133. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2434
 134. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2434
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 135. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2434'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 136. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2434
 137. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 138. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2434
 139. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2434
 140. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 141. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2435'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 142. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2435'
 143. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2435
 144. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2435
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 145. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2435'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 146. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2435
 147. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 148. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2435
 149. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2435
 150. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 151. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2436'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 152. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2436'
 153. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2436
 154. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2436
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 155. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2436'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 156. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2436
 157. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 158. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2436
 159. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2436
 160. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 161. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2437'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 162. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2437'
 163. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2437
 164. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2437
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 165. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2437'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 166. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2437
 167. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 168. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2437
 169. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2437
 170. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 171. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2438'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 172. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2438'
 173. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2438
 174. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2438
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 175. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2438'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 176. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2438
 177. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 178. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2438
 179. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2438
 180. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 181. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2439'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 182. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2439'
 183. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2439
 184. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2439
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 185. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2439'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 186. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2439
 187. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 188. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2439
 189. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2439
 190. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2223'
    ORDER BY attribute_list ASC
 191. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2440'
    AND attribute_name='Cargo Vector'
 192. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2440'
 193. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2440
 194. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2440
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 195. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2440'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 196. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2440
 197. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2223'
    AND (start_date<='1634429067' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1634427360' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 198. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2440
 199. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2440
 200. SELECT `payment_method_id`
    FROM `jos_vm_payment_method`
    WHERE `payment_class`='ps_paypal_api'
    AND `payment_enabled`='Y'
 201. SELECT `pageid`
    FROM jos_sh404sef_pageids
    WHERE `newurl`='index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&category_id=87&flypage=flypage.tpl&index2_phppage=shop.product_details&pop=1&product_id=2223&tmpl=component&vmcchk=1';

Записани заявки от режима на съвместимост

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Езиковите файлове са заредени

Непреведени изрази диагностика

Няма

Непреведени изрази дизайнер

Няма