Печат Печат
Печат
Авто arrow Гуми arrow Летни гуми arrow GoodYear - Зимни гуми Ultragrip 7
GoodYear - Зимни гуми Ultragrip 6GoodYear - Зимни гуми Ultragrip Performance 2

GoodYear - Зимни гуми Ultragrip 7
Вижте изображението в пълен размер


GoodYear - Зимни гуми Ultragrip 7

Цена: Обадете се за цена

Задайте въпрос за този продукт

Моля изберете предпочитания от Вас размер автомобилни гуми от падащото менюто, находящо се под настоящия текст.
:

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този продукт.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории


Летни гуми Debica

Летни гуми Debica


Летни гуми Dunlop

Летни гуми Dunlop


Летни гуми GoodYear

Летни гуми GoodYear


Летни гуми Maloya

Летни гуми Maloya


Летни гуми Sava

Летни гуми Sava


Летни гуми TOYO

Летни гуми TOYO


Летни гуми COOPER

Обновено на: Saturday, 09 December 2023 08:10

Информация за профила

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.046 seconds, 7.68 MB
Application afterRoute: 0.069 seconds, 10.85 MB
Application afterDispatch: 0.181 seconds, 20.61 MB
Application afterRender: 0.233 seconds, 21.17 MB

Използвана памет

22312208

183 заявки са записани

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'a7c09723a4b42036895d4b63d0457d27'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1702105816' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'a7c09723a4b42036895d4b63d0457d27'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'a7c09723a4b42036895d4b63d0457d27','1702109416','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'page=shop.product\_details&product\_id=2496&category\_id=110&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%' OR sefurl LIKE 'page=shop.product\_details&product\_id=2496&category\_id=110&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%'
 8. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE '?page=shop.product\_details&product\_id=2496&category\_id=110&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%' OR sefurl LIKE '?page=shop.product\_details&product\_id=2496&category\_id=110&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%'
 9. SELECT newurl
    FROM jos_sh404sef_aliases
    WHERE alias = 'index2.php?page=shop.product_details&product_id=2496&category_id=110&flypage=flypage.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component'
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 12. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 13. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 14. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 15. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 16. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 17. SELECT *
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2496
    AND `product_publish`='Y'
 18. SELECT product_sku, related_products
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_relations
    WHERE jos_vm_product_relations.product_id='2496'
    AND product_publish='Y'
    AND FIND_IN_SET(jos_vm_product.product_id, REPLACE(related_products, '|', ',' ))
    LIMIT 0, 4
 19. SELECT `id`, `title`, `url`, `description`, `nofollow`, `target_blank`, `occurrence`, `limit`, `catid`
    FROM jos_seolinks
    WHERE published = 1
    ORDER BY title DESC
 20. SELECT *
    FROM `jos_sitelinkx_config`
 21. SELECT *
    FROM `jos_sitelinkx`
    ORDER BY wort
 22. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='110'
    AND jos_vm_category.category_id='110'
 23. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='39'
    AND jos_vm_category.category_id='39'
 24. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='1'
    AND jos_vm_category.category_id='1'
 25. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=1%'
    AND published=1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=39%'
    AND published=1
 28. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=110%'
    AND published=1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 31. SELECT COUNT(*) AS parentcnt
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id>0
 32. SELECT DISTINCT `jos_vm_product`.`product_id`, `product_name`, `products_per_row`, `category_browsepage`, `category_flypage`, `jos_vm_category`.`category_id`, `product_full_image`, `product_thumb_image`, `product_s_desc`, `product_parent_id`, `product_publish`, `product_in_stock`, `product_sku`, `product_url`, `product_weight`, `product_weight_uom`, `product_length`, `product_width`, `product_height`, `product_lwh_uom`, `product_available_date`, `product_availability`, `jos_vm_product`.`mdate`, `jos_vm_product`.`cdate`
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE (`jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id` OR `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_parent_id`)
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
   
    GROUP BY `jos_vm_product`.`product_sku`
   
    ORDER BY `jos_vm_product`.`product_name` ASC
    LIMIT 0, 2000
 33. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='2500'
 34. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=2500%'
    AND published=1
 35. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 36. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 37. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='2497'
 38. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=2497%'
    AND published=1
 39. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 40. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.product_details%'
    AND published=1
 41. SELECT category_child_id
    FROM jos_vm_category_xref
    WHERE category_parent_id='110'
 42. SELECT category_id, category_thumb_image, category_child_id,category_name
    FROM jos_vm_category,jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_parent_id='110'
    AND jos_vm_category.category_id=jos_vm_category_xref.category_child_id
    AND jos_vm_category.vendor_id='1'
    AND jos_vm_category.category_publish='Y'
    ORDER BY jos_vm_category.list_order, jos_vm_category.category_name ASC
 43. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=49%'
    AND published=1
 44. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 45. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=86%'
    AND published=1
 46. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 47. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=87%'
    AND published=1
 48. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 49. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=50%'
    AND published=1
 50. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 51. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=85%'
    AND published=1
 52. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 53. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=48%'
    AND published=1
 54. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 55. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=123%'
    AND published=1
 56. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 57. SELECT manufacturer_id
    FROM jos_vm_product_mf_xref
    WHERE product_id='2496'
 58. SELECT mf_name,jos_vm_manufacturer.manufacturer_id
    FROM jos_vm_product_mf_xref,jos_vm_manufacturer
    WHERE product_id='2496'
    AND jos_vm_manufacturer.manufacturer_id=jos_vm_product_mf_xref.manufacturer_id
 59. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2496
 60. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2496'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 61. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2496
 62. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 63. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2496'
 64. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 65. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2496
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 66. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2496
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 67. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2496
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 68. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2496
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 69. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=2496%'
    AND published=1
 70. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 71. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2496
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 72. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2496
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 73. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2496
 74. SELECT `tax_rate`
    FROM jos_vm_vendor, jos_vm_tax_rate
    WHERE tax_country=vendor_country
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=1
    ORDER BY `tax_rate` DESC
 75. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=2496
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 76. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2496
 77. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 78. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=2496
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 79. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2496'
 80. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 81. SELECT attribute_value
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE `product_id` = '0'
    AND attribute_name='download'
 82. SELECT DISTINCT file_id, file_mimetype, file_title, file_name
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE file_product_id = '0'
    AND file_published = '1'
    AND file_is_image = '0'
 83. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='2496'
 84. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=2496%'
    AND published=1
 85. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=110%'
    AND published=1
 86. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 87. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 88. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='2496'
 89. SELECT COUNT(*) AS num_rows
    FROM jos_vm_product_reviews
                                                 
    WHERE product_id='2496'
    AND published='Y'
 90. SELECT comment, TIME, userid, user_rating
    FROM jos_vm_product_reviews
                                         
    WHERE product_id='2496'
    AND published='Y'
    ORDER BY `time` DESC  
    LIMIT 0, 5
 91. SELECT jos_vm_vendor.vendor_name
    FROM jos_vm_product, jos_vm_vendor
    WHERE jos_vm_product.product_id='2496'
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=jos_vm_product.vendor_id
 92. SELECT *
    FROM jos_vm_product_product_type_xref
    WHERE product_id='2496'
 93. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2496
 94. SELECT product_id, attribute, product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2496'
 95. SELECT product_id, attribute
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2496'
 96. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2496
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 97. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2496
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 98. SELECT product_id, custom_attribute, product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2496'
 99. SELECT product_id, custom_attribute
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2496'
 100. SELECT product_id,product_name
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='2496'
    AND product_publish='Y'
 101. SELECT
                                  `jos_vm_product`.`product_parent_id` AS product_parent_id,
                                  `jos_vm_category`.`category_flypage`
                         
    FROM
                                  `jos_vm_product`

                         
    LEFT JOIN `jos_vm_product_category_xref`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`product_id` = `jos_vm_product`.`product_id`
                         
    LEFT JOIN `jos_vm_category`
    ON `jos_vm_product_category_xref`.`category_id` = `jos_vm_category`.`category_id`

                         
    WHERE `jos_vm_product`.`product_id`='2496'
 102. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2496'
    ORDER BY attribute_list ASC
 103. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2628'
    AND attribute_name='Ultragrip 7'
 104. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2628'
 105. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2628
 106. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2628
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 107. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2628'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 108. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2628
 109. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2496'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 110. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2628
 111. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2628
 112. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2496'
    ORDER BY attribute_list ASC
 113. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2629'
    AND attribute_name='Ultragrip 7'
 114. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2629'
 115. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2629
 116. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2629
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 117. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2629'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 118. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2629
 119. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2496'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 120. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2629
 121. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2629
 122. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2496'
    ORDER BY attribute_list ASC
 123. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2630'
    AND attribute_name='Ultragrip 7'
 124. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2630'
 125. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2630
 126. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2630
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 127. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2630'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 128. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2630
 129. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2496'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 130. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2630
 131. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2630
 132. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2496'
    ORDER BY attribute_list ASC
 133. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2631'
    AND attribute_name='Ultragrip 7'
 134. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2631'
 135. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2631
 136. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2631
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 137. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2631'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 138. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2631
 139. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2496'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 140. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2631
 141. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2631
 142. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2496'
    ORDER BY attribute_list ASC
 143. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2632'
    AND attribute_name='Ultragrip 7'
 144. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2632'
 145. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2632
 146. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2632
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 147. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2632'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 148. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2632
 149. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2496'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 150. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2632
 151. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2632
 152. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2496'
    ORDER BY attribute_list ASC
 153. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2633'
    AND attribute_name='Ultragrip 7'
 154. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2633'
 155. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2633
 156. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2633
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 157. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2633'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 158. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2633
 159. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2496'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 160. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2633
 161. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2633
 162. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2496'
    ORDER BY attribute_list ASC
 163. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2634'
    AND attribute_name='Ultragrip 7'
 164. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2634'
 165. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2634
 166. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2634
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 167. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2634'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 168. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2634
 169. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2496'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 170. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2634
 171. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2634
 172. SELECT product_id, attribute_name
    FROM jos_vm_product_attribute_sku
    WHERE product_id='2496'
    ORDER BY attribute_list ASC
 173. SELECT attribute_name, attribute_value, product_id
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE product_id='2635'
    AND attribute_name='Ultragrip 7'
 174. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2635'
 175. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2635
 176. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2635
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 177. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2635'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 178. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2635
 179. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2496'
    AND (start_date<='1702109416' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1702078560' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 180. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2635
 181. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2635
 182. SELECT `payment_method_id`
    FROM `jos_vm_payment_method`
    WHERE `payment_class`='ps_paypal_api'
    AND `payment_enabled`='Y'
 183. SELECT `pageid`
    FROM jos_sh404sef_pageids
    WHERE `newurl`='index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&category_id=110&flypage=flypage.tpl&index2_phppage=shop.product_details&pop=1&product_id=2496&tmpl=component&vmcchk=1';

Записани заявки от режима на съвместимост

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Езиковите файлове са заредени

Непреведени изрази диагностика

Няма

Непреведени изрази дизайнер

Няма