Печат Печат
Печат
Авто arrow Лепила и уплътнители arrow Моментни лепила arrow Loxeal - Моментно лепило


Loxeal - Моментно лепило
Вижте изображението в пълен размер


Loxeal - Моментно лепило

Цена: 17.69 лв. (Цена с ДДС)

Задайте въпрос за този продукт

Loxeal - Секундно лепило, много бързо - IS-41

Одобрено за гума и пластмаса (EPDM).

Втвърдяване: 1-2 (Sec)

t° C: -50 ° до +80°

Опаковка - 20ml

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този продукт.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


Обновено на: Sunday, 09 May 2021 16:04

Информация за профила

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.051 seconds, 7.68 MB
Application afterRoute: 0.082 seconds, 10.85 MB
Application afterDispatch: 0.198 seconds, 20.49 MB
Application afterRender: 0.212 seconds, 21.04 MB

Използвана памет

22173784

71 заявки са записани

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f90795820e1be720d8320696ca0b839a'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1620572651' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f90795820e1be720d8320696ca0b839a'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'f90795820e1be720d8320696ca0b839a','1620576251','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'page=shop.product\_details&product\_id=2475&category\_id=104&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%' OR sefurl LIKE 'page=shop.product\_details&product\_id=2475&category\_id=104&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%'
 8. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE '?page=shop.product\_details&product\_id=2475&category\_id=104&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%' OR sefurl LIKE '?page=shop.product\_details&product\_id=2475&category\_id=104&flypage=flypage.tpl&option=com\_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component%'
 9. SELECT newurl
    FROM jos_sh404sef_aliases
    WHERE alias = 'index2.php?page=shop.product_details&product_id=2475&category_id=104&flypage=flypage.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1&pop=1&tmpl=component'
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 12. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 13. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 14. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 15. SELECT module_perms
    FROM jos_vm_module
    WHERE module_name='shop'
 16. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 17. SELECT *
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2475
    AND `product_publish`='Y'
 18. SELECT product_sku, related_products
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_relations
    WHERE jos_vm_product_relations.product_id='2475'
    AND product_publish='Y'
    AND FIND_IN_SET(jos_vm_product.product_id, REPLACE(related_products, '|', ',' ))
    LIMIT 0, 4
 19. SELECT `id`, `title`, `url`, `description`, `nofollow`, `target_blank`, `occurrence`, `limit`, `catid`
    FROM jos_seolinks
    WHERE published = 1
    ORDER BY title DESC
 20. SELECT *
    FROM `jos_sitelinkx_config`
 21. SELECT *
    FROM `jos_sitelinkx`
    ORDER BY wort
 22. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='104'
    AND jos_vm_category.category_id='104'
 23. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='99'
    AND jos_vm_category.category_id='99'
 24. SELECT category_id, category_name,category_parent_id
    FROM jos_vm_category, jos_vm_category_xref
    WHERE jos_vm_category_xref.category_child_id='1'
    AND jos_vm_category.category_id='1'
 25. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=1%'
    AND published=1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=99%'
    AND published=1
 28. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=104%'
    AND published=1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.browse%'
    AND published=1
 31. SELECT COUNT(*) AS parentcnt
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id>0
 32. SELECT DISTINCT `jos_vm_product`.`product_id`, `product_name`, `products_per_row`, `category_browsepage`, `category_flypage`, `jos_vm_category`.`category_id`, `product_full_image`, `product_thumb_image`, `product_s_desc`, `product_parent_id`, `product_publish`, `product_in_stock`, `product_sku`, `product_url`, `product_weight`, `product_weight_uom`, `product_length`, `product_width`, `product_height`, `product_lwh_uom`, `product_available_date`, `product_availability`, `jos_vm_product`.`mdate`, `jos_vm_product`.`cdate`
    FROM (`jos_vm_product`, `jos_vm_category`, `jos_vm_product_category_xref`,`jos_vm_shopper_group`)
    LEFT JOIN `jos_vm_product_price`
    ON `jos_vm_product`.`product_id` = `jos_vm_product_price`.`product_id`
    WHERE (`jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_id` OR `jos_vm_product_category_xref`.`product_id`=`jos_vm_product`.`product_parent_id`)
   
    AND `jos_vm_product_category_xref`.`category_id`=`jos_vm_category`.`category_id`
   
    AND ((`jos_vm_product`.`product_id`=`jos_vm_product_price`.`product_id`
    AND `jos_vm_shopper_group`.`shopper_group_id`=`jos_vm_product_price`.`shopper_group_id`) OR `jos_vm_product_price`.`product_id` IS NULL)
   
    AND `jos_vm_shopper_group`.`default` = 1
   
    AND `product_parent_id`=0
   
    AND `product_publish`='Y'
   
    AND `category_publish`='Y'
   
    GROUP BY `jos_vm_product`.`product_sku`
   
    ORDER BY `jos_vm_product`.`product_name` ASC
    LIMIT 0, 2000
 33. SELECT category_child_id
    FROM jos_vm_category_xref
    WHERE category_parent_id='104'
 34. SELECT manufacturer_id
    FROM jos_vm_product_mf_xref
    WHERE product_id='2475'
 35. SELECT mf_name,jos_vm_manufacturer.manufacturer_id
    FROM jos_vm_product_mf_xref,jos_vm_manufacturer
    WHERE product_id='2475'
    AND jos_vm_manufacturer.manufacturer_id=jos_vm_product_mf_xref.manufacturer_id
 36. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2475
 37. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='2475'
    AND (start_date<='1620576251' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1620516960' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 38. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2475
 39. SELECT amount,is_percent
    FROM jos_vm_product,jos_vm_product_discount
    WHERE product_id='0'
    AND (start_date<='1620576251' OR start_date=0)
    AND (end_date>='1620516960' OR end_date=0)
    AND product_discount_id=discount_id
 40. SELECT vendor_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2475'
 41. SELECT shopper_group_id,shopper_group_discount
    FROM jos_vm_shopper_group
    WHERE vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 42. SELECT `product_price`, `product_price_id`, `product_currency`
    FROM `jos_vm_product_price`
    WHERE product_id=2475
    AND shopper_group_id=5  
    ORDER BY price_quantity_start
 43. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2475
 44. SELECT tax_rate
    FROM jos_vm_product, jos_vm_tax_rate
    WHERE product_tax_id=tax_rate_id
    AND product_id=2475
 45. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=2475
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 46. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id=2475
 47. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=1
    AND `file_published`=1
 48. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=2475
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 49. SELECT product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2475'
 50. SELECT *
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE `file_product_id`=0
    AND `file_is_image`=0
    AND `file_published`=1
 51. SELECT attribute_value
    FROM jos_vm_product_attribute
    WHERE `product_id` = '0'
    AND attribute_name='download'
 52. SELECT DISTINCT file_id, file_mimetype, file_title, file_name
    FROM `jos_vm_product_files`
    WHERE file_product_id = '0'
    AND file_published = '1'
    AND file_is_image = '0'
 53. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='2475'
 54. SELECT COUNT(product_id) AS num_rows
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='2475'
 55. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%product_id=2475%'
    AND published=1
 56. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%category_id=104%'
    AND published=1
 57. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%flypage=flypage.tpl%'
    AND published=1
 58. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND params LIKE '%page=shop.ask%'
    AND published=1
 59. SELECT votes, allvotes, rating
    FROM jos_vm_product_votes
    WHERE product_id='2475'
 60. SELECT COUNT(*) AS num_rows
    FROM jos_vm_product_reviews
                                                 
    WHERE product_id='2475'
    AND published='Y'
 61. SELECT comment, TIME, userid, user_rating
    FROM jos_vm_product_reviews
                                         
    WHERE product_id='2475'
    AND published='Y'
    ORDER BY `time` DESC  
    LIMIT 0, 5
 62. SELECT jos_vm_vendor.vendor_name
    FROM jos_vm_product, jos_vm_vendor
    WHERE jos_vm_product.product_id='2475'
    AND jos_vm_vendor.vendor_id=jos_vm_product.vendor_id
 63. SELECT *
    FROM jos_vm_product_product_type_xref
    WHERE product_id='2475'
 64. SELECT product_id, `jos_vm_product`.*
    FROM `jos_vm_product`
    WHERE `product_id`=2475
 65. SELECT product_id, attribute, product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2475'
 66. SELECT product_id, attribute
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2475'
 67. SELECT product_id, custom_attribute, product_parent_id
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2475'
 68. SELECT product_id, custom_attribute
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_id='2475'
 69. SELECT product_id,product_name
    FROM jos_vm_product
    WHERE product_parent_id='2475'
    AND product_publish='Y'
 70. SELECT `payment_method_id`
    FROM `jos_vm_payment_method`
    WHERE `payment_class`='ps_paypal_api'
    AND `payment_enabled`='Y'
 71. SELECT `pageid`
    FROM jos_sh404sef_pageids
    WHERE `newurl`='index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&category_id=104&flypage=flypage.tpl&index2_phppage=shop.product_details&pop=1&product_id=2475&tmpl=component&vmcchk=1';

Записани заявки от режима на съвместимост

 1. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 2. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 3. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 4. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft

Езиковите файлове са заредени

Непреведени изрази диагностика

Няма

Непреведени изрази дизайнер

Няма